روش ارسال


پس از ثبت سفارش دستگاه شما به باربری تهران تحویل داده می شود و بارنامه متعاقباً برای شما جهت پیگیری بار ارسال می شود. زمان رسیدن کالا از باربری متغیر بوده و به نزدیک ترین باربری به محل زندگی شما تحویل داده می شود. هزینه ارسال بعهده مشتریان بوده و باربری محل پس از تحویل کالا این مبلغ رو دریافت میکند.

تماس بگیرید